Our Products

 • Gravity Series

  Gravity Series

  We are constantly pushing the limits of what bikes are capable of. Through careful testing, evaluation and production practices we can 100% guarantee that our gravity specific bikes will help you push the limits in the ever evolving sport of freeride mountain biking.

  Read more
 • Mountain Series

  Mountain Series

  The mountain is where we at Awesome Cycles like to call home. Whether it’s a short ride through the woods with your family, or an epic all day adventure through some of the toughest terrain. We are sure have the perfect mountain bike for any situation.

  Read more
 • Road Series

  Road Series

  From the Tour De France to the roads in California our road bikes have done it all. Taking some of the purest materials possible we have developed these modern road bikes to be both strong and amazingly light all without breaking the bank.

  Read more
 • City Series

  City Series

  With the rising cost of gas who has money to commute by car anymore? That is why for 2012 we are proud to launch our new line of city specific bikes. Stylish, affordable and easily customizable our city bikes could be just what you are looking for.

  Read more
 • Junior Series

  Junior Series

  This is where it all starts. A kids first bike is one of the greatest gifts you can give to them. With bikes designed to fit kids of all ages, we are sure you can find some thing that they will truly enjoy for many years to come.

  Read more
 • Dirt / Street Series

  Dirt / Street Series

  Our next generation of purpose built street, park and dirt jump machines have arrived. Built out of 100% Chromoly steel our BMX and Hard Tail frames can handle it all.

  So what are you waiting for?

  Read moreSản phẩm - Dịch vụ

Xây dựng và cung cấp các phần mềm ứng dụng: Hệ thống Thông tin điều hành tác nghiệp qua mạng; Phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; Phần mềm quản lý nhân sự; Phần mềm Một cửa điện tử; Phần mềm Báo cáo kinh tế - xã hội; Quản lý lưu trú qua mạng Internet,…

Tổ chức bồi dưỡng và thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin theo chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT; Đào tạo cấp Giấy chứng nhận đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý đầu tư ứng dụng CNTT, nội dung các khóa học cụ thể như sau: Lập và quản lý dự án CNTT, Lập dự toán chi phí đầu tư ứng dụng CNTT, Giám sát thi công dự án CNTT.

Cung cấp vị trí lưu trữ website (hosting); Dịch vụ Đăng ký tên miền (.vn); Cho thuê máy chủ (server); Cho thuê chỗ đặt máy chủ đảm bảo yêu cầu, kỹ thuật và an toàn thông tin với hệ thống máy chủ mạnh mẽ, công cụ quản lý riêng.

Tư vấn xây dựng lập dự toán, thiết kế thi công các công trình, đề án và dự án thuộc lĩnh vực BCVT, CNTT-TT được quy định tại Nghị định 102/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Cung cấp giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh mạng; Nghiên cứu phát triển các đề tài khoa học, các nhiệm vụ được giao về lĩnh vực CNTT; Nghiên cứu phát triển và chuyển giao công nghệ về phần mềm và nội dung số; Nhận thiết kế, dàn trang, in ấn các loại tài liệu như: ấn phẩm, bản tin, đặc san, tờ rơi,…; Nhận thiết kế, lắp đặt, bảo trì và ứng cứu khắc phục sự có hệ thống mạng máy tính, mạng camera bảo mật. Cung cấp thiết bị CNTT và Truyền thông…

giảm cân bonagiảm cân bonagiảm cân bona